Χαρτονι για τη ραχη του εξωφυλλου

Χαρτόνι 300gsm για τη ράχη του εξωφύλλου, σε ρολά.

Σε ρολά των:

2,0cm

2,5cm

3,0cm

3,5cm

4,0cm

4,5cm

5,0cm

6,0cm

7,0cm

9,0cm

Χαρτόνι 300gsm   για τη ράχη του εξωφύλλου, σε ρολά