Τελοχαρτα

Γάζα/Τέλα με χαρτί στην πίσω όψη. Για ενίσχυση της ράχης του βιβλίου. Σε ρολλό 10cmX100m και 107cmX200m.

Ρολό 10cmX100m

Ρολό 107cmX200m

Διατίθενται και μικρότερες ποσότητες υπό προϋποθέσεις

Τέλα/Γάζα GP2R Γερμανίας με χαρτί στην πίσω όψη για ενίσχυση της ράχης του βιβλίου.