Σωματα Album με ριζοχαρτο

Έτοιμα βιβλιοδετημένα σώματα αναλογικών (με ριζόχαρτο) photo album.

23x22,5/30

30x30/30

30x30/40

33x33/50

35x35/50

Έτοιμα βιβλιοδετημένα σώματα αναλογικών (με ριζόχαρτο) photo album.