Χαρτονι Κουσε

Χαρτόνι λευκό/ λευκασμένο για πολλαπλές χρήσεις

350gr 70x100

500gr 70x100

Βάρος gr/m2

Διαστάσεις

350

700mmX1000mm

500

700mmX1000mm