Λαστιχα Ημερολογιων

Υψηλής ποιότητας λάστιχα για ημερολόγια, ατζέντες και άλλες κατασκευές σε διάφορα χρώματα και πλάτη.